Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


frontpage:instalacia_a_oboznamenie_sa_s_programom_front_page

Inštalácia a oboznámenie sa s programom Front Page

Definícia

je to HTML (Hyper Text Mark Up Language znamená nadtextový značkový jazyk) editor, pomocou ktorého sa dá ľahko vytvoriť tak jednotlivá www stránka, ako aj ucelený web (súbor www-stránok). Nepotrebujeme poznať žiaden HTML jazyk na písanie webu, normálne píšeme text, vkladáme obrázky, tabuľky. O ostatné sa za nás postará editor.

Spustenie programu

 • Štart -Všetky programy, Microsoft Office. Počkáme kým sa nám ponuka rozbalí a spustime Microsoft Office FrontPage 2003.
 • Zástupca na ploche – Ak máme ikonu programu na ploche, spustíme ho kliknutím na ikonu.
 • Zástupca na hlavnom paneli – Ak sa zástupca programu nachádza na hlavnom paneli, kliknime na neho.

Vytvorenie novej stránky alebo webu

Klikneme na „vytvoriť novú stránku nebo web“ a stránku môžeme otvoriť:

 • z prázdnej stránky
 • z existujúcej stránky
 • pomocou šablón.

Vytvorenie prázdnej stránky

 1. Dáme si názov novej stránky a pod akým menom ju uložíme.
 2. Na strane dole na lište máme ponuku režimov:
  • návrh - režim v ktorom vytvárame stránku
  • paralelný - vidíme stránku aj HTML kód
  • kód - vidíme iba HTML kód
  • náhľad - vidíme ako bude stránka vyzerať na webe
 3. Otvoríme si ponuku Formát, kde si zvolíme písmo, formát odstavca, odrážky, číslovanie, ohraničenie a tieňovanie.

Poznámka: používajme štandardné fonty písma (Arial, Times New Roman, Courier), vyhýbajme sa husto písanému textu s malým písmom, mnohofarebným textom, príliš veľkým písmam nadpisov.

Vlastnosti stránky

Z ponuky stránky (pravým tlačítkom myši) príkazom Vlastnosti stránky, otvorí sa nám okno, ktoré obsahuje šesť kariet a každá z nich má svoje špecifické využitie:

 1. Karta obecné: umiestenie, nadpis stránky, popis stránky, kľúčové slová, východzí cieľový rámec, video a zvuk
 2. formátovanie: farba pozadia stránky, obrázok na pozadie,
 3. upresniť: nastavuje okraje stránky, vzdialenosť prvkov od jednotlivých okrajov
 4. vlastné
 5. jazyk: v akom jazyku sa budú stránky vytvárať, ide vlastne o nastavenie jazyka v ktorom sa budú kontrolovať preklepy a iné podobné chyby textu, kódovanie HTML, v našich končinách nastavené na Stredoeurópsky jazyk,
 6. pracovná skupina: ak pracuje na tvorbe viac autorov je vhodné vybrať pre jednotlivých spolupracovníkov kategóriu do ktorej patria.

Zdroje

 1. Príručka Microsoft Office Front Page 2003
 2. Wikipedia
frontpage/instalacia_a_oboznamenie_sa_s_programom_front_page.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)