Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


software

Software – operačné systémy (OS)

Definícia

software (softvér)je program, podľa ktorého je počítač schopný riadiť svoju činnosť. Samotný softvér je však rovnako nefunkčný ako samotný hardvér, preto o počítači hovoríme ako o spojení softvéru a hardvéru.

Operačný systém

je to základný softvér, čiže skupina programov, ktorá sa stará o chod počítača a jeho komunikáciu s okolím a kontroluje:

 • klávesnicu,
 • zobrazuje informácie na monitor,
 • zapisuje aj číta z disku,
 • prijíma impulzy z klávesnice,
 • sleduje pohyb myši,
 • správa sa podľa inštrukcii ktoré dostáva.

Operačný systém vyžadujú aj textové editory (text), grafické editory (tvorba obrázkov) a hry.

Úloha operačného systému

OS je súbor programov, ktoré sú v pamäti počítača stále (od spustenia až do vypnutia) a starajú sa o správny chod ďalších programov, ak je všetko v poriadku štartuje sa automaticky po zapnutí počítača pri štarte, keď program skončí, OS vie, že má opäť prevziať riadenie a tak to ide až do vypnutia alebo poruchy.

Druhy OS

 • DOS (MS-DOS, PC-DOS, FreeDOS) - v minulosti najpoužívanejší OS, ktorý sa ale staral iba o základné funkcie, napr. neobsahoval ovládače pre zvukové karty alebo tlačiarne,
 • Windows – dnes sa už delí na desktopové a serverové verzie, rozdelenie podľa jádra:
  • vo verziách, kde tvoril nadstavbu pre MS-DOS : 95, 98'', ME (Milénium),
  • novšie verzie založené na Windows NT: NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7,
 • UNIX – Vyvinutý ako serverový a sieťový systém,
 • GNU/Linux – Bezplatný a slobodný systém nahradzajúci UNIX (pre server i desktop),
 • MAC OS X – Jádro tvorí BSD Unix, vysoko kvalitný a nadčasový.

Rozdelenie programov

 • Súborový manažéri – prevažne dvojokenný manažér pre prácu so súbormi ako je kopírovanie, manazenie, presúvanie, kombinovanie, komprimovanie - Norton Comander, Volkov Comander, M602, Total Commander, muCommander, …
 • Programovacie prostriedky – prekladače programovacích jazykov (Pascal, C, Java), ktoré slúžia na tvorbu nových programov – Turbo Pascal, NetBeans, Xcode, Kdevelop,
 • Diagnostické a testovacie programy – na otestovanie komponentov PC ich funkčnosť a údržbu – Checkit, Norton Utilities, PC Tools,
 • Antivírusové programy – na vyhľadávanie a odstraňovanie vírusov a iného škodlivého kódu z diskového média, súborov - NOD, AVG, Avast, ClamAV
 • Hry, výučbové a multimediálne programy – charakteristika: postupné spojenie textu, zvuku, obrazu a grafiky
 • Programy pre konkrétne úlohy (účtovníctvo, informačné systémy) – účtovníctvo, mzdy, sklad. Evidencia, zdravotnícke programy.
 • Kancelárske aplikacie:
  1. textové editory pre DOS – T602, MAT
  2. textové editory pre Windows – Word, AmiPro, WinText602, OOo Writer,
  3. databázové prostriedky – dBase, Fox Pro, Clipper, Access,
  4. tabuľkové procesory- Lotus1-2-3, Quattro Pro, Excel, Calc602, OOo Calc
  5. grafické kresliace programy – Paintbrush, Corel Paint

Spúšťanie operačného systému

 1. Pri zapnutí počítača sa ako prvý aktivuje BIOS (V novšiom hardvéri a počítačoch Apple je to EFI), je to pamäť v ktorej je uložený postup akým sa majú “prebúdzať” jednotlivé karty, pamäť a ostatné zariadenie. Jedným z príkazov je príkaz na čítanie z disku (disketa, CD ROM, alebo iné).
 2. Ak štart systému chceme realizovať z pevného disku, počítač prečíta tabuľku MBR (V novšiom hardvéri a počítačoch Apple je to GPT), kde sa nachádzajú inštrukcie, kde na disku sa nachádza jádro operačného systému.
 3. Ak je všetko v poriadku, inštrukcie zabezpečia načítanie OS do RAM a predá sa chod počítača jemu.
 4. Ak je inštrukcia nesprávna (zmenil ju vírus), alebo chýba (niekto vymazal súbor alebo je disk nový) počítač vypíše chybu (napr. Missing operating system) a čaká buď na vloženie iného zariadenia (diskety so systémom), alebo na vypnutie – tomuto sa hovorí bootovanie a miestu na disku odkiaľ sa začína čítanie pri štarte boot sektor.
 5. OS sa na nový (alebo „pokazený“) disk prenáša pomocou diskety alebo CD, kde nemusíme určovať kam sa má systém zapísať o všetko sa spúšťací program na diskete postará sám.

Ochrana programového vybavenia

výrobcovia softvéru sú si vedomí, že určitá časť používateľov pracuje s ich programami nelegálne (jav bežný v našich krajinách), preto sa snažia kopírovaniu zabrániť. Najčastejšia ochrana je:

 • pri pokuse o kopírovanie sa vytvorí nepoužiteľná kópia,
 • špeciálne spôsoby zápisu programu na distribučnej diskete (program sa nedá bežnými prostriedkami kopírovať, ani čítať,
 • vysokoefektívne a drahé programové systémy sú chránené hardvérovými prostriedkami (do počítača sa musia zasunúť špeciálne prídavné zariadenia, ktoré sa zasunú do paralelného, alebo sériového portu počítača, ako:
  • hardvérový zámok (hardlock),
  • hardvérový kľúč (hard key),
 • Inštaláca “Oficiálnych vírusov” do operačného systému - metóda použivana spoločnosťou Sony.
 • nemalým rizikom pri používaní nelegálnych a neznámych programov je možnosť „nakazenia“ počítača vírusom.
software.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)