Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


prefixy_binarnych_jednotiek

Prefixy binárnych jednotiek

Štandardné prefixy IEC

V súčasnosti sa v informatike zvyknú používať dve „sady“ prefixov:

  1. Štandardné prefixy IEC
  2. Prefixy založené na symboloch SI, ktoré však nie sú štandardizované a môžu viesť k rozličným výkladom a nedorozumeniam. Rozšírili sa najmä v minulosti, keď neexistovali štandardizované prefixy IEC.

História

v roku 1999 zverejnila Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) druhý dodatok k norme IEC 60027-2: Písmenové symboly pre použitie v elektrotechnickej technológii – časť 2: Telekomunikácie a elektronika. Tento štandard, bol schválený v 1998 zaviedol: prefixy kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-, exbi- pre špecifikáciu binárnych násobkov množstva. Názvy pochádzajú z prvých dvoch písmen originálnych SI prefixov nasledovaných skratkou bi, ktorá znamená “binárny”. Z pohľadu IEC je tiež vyjasnené, že SI prefixy majú jedine svoj desiatkový význam a nikdy dvojkový. Dodatok bol pridaný do ďalšej verzie štandardu: “IEC 60027-2 (2000-11) Ed. 2.0”. Do roku 2005 táto konvencia stále nezískala široké použitie, hoci používanie rastie. Je silne podporované mnohými štandardizačnými telesami vrátane IEEE and CIPM.

Binárne prefixy podľa IEC

IECSymbolVýznamHodnota
kibi-Kibinárny kilo210= 10001 × 1 024
mebi-Mibinárny mega220= 10002 × 1 048 576
gibi-Gibinárny giga230= 10003 × 1 073 741 824
tebi-Tibinárny tera240= 10004 × 1 099 511 627 776
pebi-Pibinárny peta250= 10005 × 1 125 899 906 842 624
exbi-Eibinárny exa260= 10006 × 1 152 921 504 606 846 976
ŠtandardizovanéČasto používané
kibibajtkilobajt
mebibajtmegabajt
gibibajtgigabajt
tebibajtterabajt
pebibajtpetabajt
exbibajtexabajt

Binárne prefixy s použitím SI symbolov

Tieto prefixy sa v praxi často používajú, nie sú však štandardizované a správne. Ich používanie v binárnom zmysle môže viesť k vážnym nedorozumeniam, vzhľadom na to, že ich možno chápať:

  1. v zmysle ako ich definuje SI sústava (prefix je 1000-násobkom (103) predchádzajúceho),
  2. tak ako sa bežne používajú v informatike, keď je každý nasledujúci prefix 1024-násobkom (210) predchádzajúceho.
NázovSymbolHodnota16-kový základ10-kový základ
kilok alebo K210 = 1 024= 162,5>= 103
megaM220 = 1 048 576= 165>= 106
gigaG230 = 1 073 741 824= 167,5>= 109
teraT240 = 1 099 511 627 776= 1610>= 1012
petaP250 = 1 125 899 906 842 624= 1612,5>= 1015
exaE260 = 1 152 921 504 606 846 976= 1615>= 1018
zettaZ270 = 1 180 591 620 717 411 303 424= 1617,5>= 1021
yottaY280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176= 1620>= 1024
1 Byte je8 b8 bitov= 8x 1 024 bitov8 192
1 KB=210 bitov1 024 kb1 024 bitov= 8x 8 192 bitov8 388 608
1 MB=210bytov1 024 KB1 048 579 bytov= 8x 8 388 608 bitov67 108 864
1 GB=210 MB1 024 MB1 073 741 824 bytov= 8x 67 108 864 bitov
8 bitový= 28= 256
16 bitový= 216= 65 536
32 bitový= 232= 4 294 967 296
prefixy_binarnych_jednotiek.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)