Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


osx:install:1011

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
osx:install:1011 [2016/05/15 09:42]
Mário Lacko oprava nesprávneho zápisu značky CODE
osx:install:1011 [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 113: Riadok 113:
 Zdroj: [[http://anadoxin.org/blog/creating-a-bootable-el-capitan-iso-image.html]] Zdroj: [[http://anadoxin.org/blog/creating-a-bootable-el-capitan-iso-image.html]]
  
-~~DISQUS~~+===== Konfigurácia VirtualBox =====
  
 +Ak chcete inštalovať OS X El Capitan do virtuálneho stroja programu VirtualBox v prostredí Windows, môžno budete musieť zmeniť niektoré nastavenia:
 +
 +Virtualbox 4.x.x:
 +
 +<code>
 +cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
 +VBoxManage.exe modifyvm "Your VM Name" --cpuidset 00000001 000306a9 04100800 7fbae3ff bfebfbff
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "MacBookPro11,3"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
 +</code>
 +
 +Virtualbox 5.0.x:
 +
 +<code>
 +cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
 +VBoxManage.exe modifyvm "Your VM Name" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
 +VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
 +</code>
 +
 +
 +Zdroj: [[http://techsviewer.com/how-to-install-mac-os-x-el-capitan-on-pc-on-virtualbox/]]
 +
 +~~DISQUS~~
osx/install/1011.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)