Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


osx:install:1011

Inštalácia Mac OS X 10.11 El Capitan

Vytvorenie ISO Obrazu

Apple štandardne distribuuje svoj operačný systém ako aplikáciu z App Store. Preto ako prvý krok budeme musieť stiahnúť inštalačnú aplikáciu priamo z App Store. Po stiahnutí sa Vám zobrazí medzi aplikáciami nová s názvom Install El Capitan. Vo vnútri balíčka (adresára) /Applications/Install El Capitan.app sa nachádza obraz disku InstallESD.dmg. Nie je to funkčný ISO obraz, ale mi ho z neho spravíme.

Jednotlive príkazy, ktoré tu nižšie nájdete, sú iba na prvom riadku. Ďalšie riadky iba ukazujú, čo Vám daný príkaz vypíše. Príkazy zadávajte do Terminála.

Pomocou hdiutil pripojíme obraz k počítaču:

hdiutil attach "/Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/esd
/dev/disk1       GUID_partition_scheme
/dev/disk1s1      EFI
/dev/disk1s2      Apple_HFS         /Volumes/esd

Prepínače -noverify a -nobrowse nie sú povinné. Prvý zabezpečí rýchlejšie prebehnutie operácie a druhý, že sa automatický obraz neotvorí v aplikácii Finder.

Teraz vytvoríme dočasný obraz nášho ISO súboru:

hdiutil create -o ElCapitan3.cdr -size 7316m -layout SPUD -fs HFS+J
......................................................................
created: /Users/Majo/Desktop/ElCapitan3.cdr.dmg

Po vytvorení ISO súboru, potrebujeme ho pripojiť:

hdiutil attach ElCapitan3.cdr.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/iso
/dev/disk4       Apple_partition_scheme
/dev/disk4s1      Apple_partition_map
/dev/disk4s2      Apple_HFS            /Volumes/iso

Ďalej použijeme príkaz asr na vytvorenie obsahu:

asr restore -source /Volumes/esd/BaseSystem.dmg -target /Volumes/iso -noprompt -noverify -erase
Validating target...done
Validating source...done
Retrieving scan information...done
Validating sizes...done
Restoring ....10man ..^R
..20....30....40....50....60....70....80....90....100
Remounting target volume...done

Pomôcka asr automatický vytvorí nový prípojný bod /Volumes/OS X Base System a my pridáme potrebné súbory do tohto prípojného bodu.

Ale najprv vymažeme staré súbory:

rm /Volumes/OS\ X\ Base\ System/System/Installation/Packages

Teraz nakopírujeme potrebné inštalačné balíčky z ESD obrazu disku, ktorý sme pripojili predtým:

cp -rp /Volumes/esd/Packages /Volumes/OS\ X\ Base\ System/System/Installation

A ešte skopírujeme ďalšie závislosti inštalátora:

cp -rp /Volumes/esd/BaseSystem.chunklist /Volumes/OS\ X\ Base\ System/
cp -rp /Volumes/esd/BaseSystem.dmg /Volumes/OS\ X\ Base\ System/

Teraz môžeme odpojiť diskové oddiely, ktoré už nepotrebujeme:

hdiutil detach /Volumes/esd
"disk3" unmounted.
"disk3" ejected.
hdiutil detach /Volumes/OS\ X\ Base\ System
"disk4" unmounted.
"disk4" ejected.

Posledný krok je konverzia ISO súboru na UDTO formát:

hdiutil convert ~/Desktop/ElCapitan3.cdr.dmg -format UDTO -o ElCapitan3.iso
Načítava sa Driver Descriptor Map (DDM : 0)…
Načítava sa Apple (Apple_partition_map : 1)…
Načítava sa disk image (Apple_HFS : 2)…
..................................................................................
Uplynutý čas: 3m 43.860s
Rýchlosť: 34.9Mbajtov/s
Úspora: 0.0%
created: /Users/Majo/Desktop/ElCapitan.iso.cdr

Po tomto kroku môžeme premenovať súbor na súbor s príponou ISO:

mv ElCapitan3.iso.cdr ElCapitan3.iso

A zmazať pôvodný DMG súbor:

rm ElCapitan3.cdr.dmg

Zdroj: http://anadoxin.org/blog/creating-a-bootable-el-capitan-iso-image.html

Konfigurácia VirtualBox

Ak chcete inštalovať OS X El Capitan do virtuálneho stroja programu VirtualBox v prostredí Windows, môžno budete musieť zmeniť niektoré nastavenia:

Virtualbox 4.x.x:

cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
VBoxManage.exe modifyvm "Your VM Name" --cpuidset 00000001 000306a9 04100800 7fbae3ff bfebfbff
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "MacBookPro11,3"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

Virtualbox 5.0.x:

cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
VBoxManage.exe modifyvm "Your VM Name" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

Zdroj: http://techsviewer.com/how-to-install-mac-os-x-el-capitan-on-pc-on-virtualbox/

osx/install/1011.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)