Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:ucebna_q4os

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
linux:ucebna_q4os [2014/10/09 11:28]
Mário Lacko vytvorené
linux:ucebna_q4os [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 30: Riadok 30:
  
 Po inštalácií prvú vec, ktorú spravíte, nastavte aktualizačný server [[linux:apt-cacher|Apt-cacher]]. V adresári ''/etc/apt/sources.list.d'' otvoríte editorom ''mcedit'' jednotlivé súbory a upravíte aktualizačný server. Do každého riadku pred skutočný aktualizačný server prídame náš Apt-cacher server na adrese ''172.22.1.4'' a port na ktorom pracuje ''3142''. Po inštalácií prvú vec, ktorú spravíte, nastavte aktualizačný server [[linux:apt-cacher|Apt-cacher]]. V adresári ''/etc/apt/sources.list.d'' otvoríte editorom ''mcedit'' jednotlivé súbory a upravíte aktualizačný server. Do každého riadku pred skutočný aktualizačný server prídame náš Apt-cacher server na adrese ''172.22.1.4'' a port na ktorom pracuje ''3142''.
 +
 +==== 10_q4os.list ====
  
   sudo nano /etc/apt/sources.list.d/10_q4os.list   sudo nano /etc/apt/sources.list.d/10_q4os.list
Riadok 40: Riadok 42:
 # deb-src http://172.22.1.4:3142/q4os.org/q4repo q4os-0-5-18-cn main # deb-src http://172.22.1.4:3142/q4os.org/q4repo q4os-0-5-18-cn main
 </file> </file>
 +
 +
 +==== 20_debian_wheezy.list ====
  
   sudo nano /etc/apt/sources.list.d/20_debian_wheezy.list   sudo nano /etc/apt/sources.list.d/20_debian_wheezy.list
Riadok 60: Riadok 65:
 </file> </file>
  
-  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/30_trinity.list+==== .30_trinity.list ====
  
-<file list 30_trinity.list>+  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.30_trinity.list 
 + 
 +<file list .30_trinity.list>
 # Trinity repository # Trinity repository
 # **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!! # **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
Riadok 72: Riadok 79:
 </file> </file>
  
-  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/40_wheezy_backports.list+  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.40_wheezy_backports.list
  
-<file list 40_wheezy_backports.list>+==== .40_wheezy_backports.list ==== 
 + 
 +<file list .40_wheezy_backports.list>
 # Debian repository # Debian repository
 # **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!! # **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
Riadok 82: Riadok 91:
 </file> </file>
  
-  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/50_mozilla.list+==== .50_mozilla.list ====
  
-<file list 50_mozilla.list>+  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.50_mozilla.list 
 + 
 +<file list .50_mozilla.list>
 #release channel #release channel
 deb http://172.22.1.4:3142/mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release deb http://172.22.1.4:3142/mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release
Riadok 92: Riadok 103:
 </file> </file>
  
-Po zmene všetkých repozitárov nezabudnite stiahnuť zoznam nového softvéru:+==== google-chrome.list ====
  
-  sudo apt-get update+  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list 
 +<file list google-chrome.list> 
 +### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ### 
 +# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost. 
 +deb http://172.22.1.4:3142/dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main 
 +</file> 
 + 
 + 
 +Po zmene všetkých repozitárov nezabudnite stiahnuť zoznam nového softvéru a aktualizácie:
  
-a aktualizovať inštaláciu:+  sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade
  
-  sudo apt-get upgrade 
  
 ===== Inštalácia softvéru ===== ===== Inštalácia softvéru =====
Riadok 110: Riadok 128:
   * DebApps   * DebApps
   * Look Switcher   * Look Switcher
 +
 +===== Užívatelia =====
 +
 +Linux po inštalácii štandardne nie je nakonfigurovaný tak, aby bránil užívateľom vzájomne si navštevovať domovské adresáre. Preto to musíme nakonfigurovať.
 +
 +Najprv upravíme súbor adduser.conf v ktorom sa nachádza konfigurácia pre pridávanie užívateľov do systému:
 +
 + sudo nano /etc/adduser.conf
 +
 +
 +V texte vyhľadajte a zmente tieto údaje:
 +
 + USERGROUPS=no
 + DIR_MODE=0705
 +
 +odkomentujte riadky:
 +
 + EXTRA_GROUPS="dialout cdrom floppy audio video plugdev users" 
 + ADD_EXTRA_GROUPS=1
 +
 +a do ''EXTRA_GROUPS'' ešte pridajte ''vboxusers'' a ''scanner''.
 +
 +Takisto si upravíme súybor deluser.conf v ktorom nastavíme pravidla na vymazávanie užívateľov:
 +
 + sudo nano /etc/deluser.conf
 +
 +a upravíme:
 +
 + REMOVE_HOME = 1
 + REMOVE_ALL_FILES = 1
 + ONLY_IF_EMPTY = 1
 +
 +
 +nakoniec spustíme príkazy:
 +
 + sudo adduser majster users;sudo chmod -R 705 /home/majster;sudo chown -R :users /home/majster;umask 072
 + sudo usermod -a -G dialout,cdrom,floppy,audio,dip,video,plugdev,fuse,sambashare,vboxusers
 +
 +====== Nastavenie DNS ======
 +
 +Pre správnu funkčnosť siete potrebujeme ešte upraviť nastavenie DNS serverov:
 +
 +  sudo nano /etc/resolv.conf
 +
 +
 +<file conf resolv.conf>
 +# Generated by NetworkManager
 +nameserver 8.8.8.8
 +nameserver 8.8.4.4
 +</file>
  
 {{tag> mps linux q4os}} {{tag> mps linux q4os}}
linux/ucebna_q4os.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)