Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:prikazy_pre_pracu_s_uzivatelmi

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
linux:prikazy_pre_pracu_s_uzivatelmi [2012/02/12 19:33]
Mário Lacko
linux:prikazy_pre_pracu_s_uzivatelmi [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 168: Riadok 168:
  
 ==== talk ==== ==== talk ====
-  * ''talk [username] [terminal]'' - Spusti program pre konverzáciu medzi dvoma užívateľmi + 
-  ''talk ferko'' - Pokiaľ má ferko nastavené mesg y, vypíše sa mu kto ho talkuje +Príkaz, ktorý umožňuje na počítači s unixovým systémom živú textovú komunikáciu medzi dvoma rôznymi užívateľmi na jednom počítači. Tento program bol neskôr v roku 1983 upravený  ako súčasť BSD v4.2 a umožňoval komunikáciu medzi dvoma užívateľmi na dvoch rôznych počítačoch. Tento program sa dosť líši od všetkých dnešných četovacích programov. Hlavný rozdiel spočíva v odosielaní každého naťukaného znaku okamžite po jeho zobrazení na obrazovke a nie až po potvrdení klávesou ''Enter'', ako sme na to dnes zvyknutí. Druhý rozdiel je v rozdelení obrazovky na dve časti vodorovne, kde každý užívateľ píše do svojej časti obrazovky. 
-  * ''talk'' - Keď vás niekto talkujetakto mu odpoviete + 
-  * ''talk root ttyp4'' - Takto môžete niekoho vyzvať/odpovedať na špecifickom terminálu (keď je prihlásený viackrát)+Po spustení príkazu ''talk'' na novších verziách distribúcie Ubuntu môže nastať situáciaže program vypíše chybu. V niektorých distribúciach totižto nie je štandardne nainštalovaný aj Talk Daemon a preto ho musíme ručne doinštalovať. Názov balíka, ktorý treba doinštalovať je ''talkd''.  
 + 
 +Štandardné použitie príkazu talk je: 
 + 
 + talk [username] [terminal] 
 + 
 +V bežnom prípade stačí zadať iba prihlasovacie meno užívateľa s ktorým sa chceme pozhovárať. V prípade, ak je užívateľ prihlásený na viacerých termináloch, zadáme aj názov daného terminála.  
 + 
 +Komunikáciu zahájite vyzvaním užívateľa napríklad príkazom: 
 + 
 + talk ferko 
 + 
 +Ak Vás niekto vyzve na komunikáciuodpovedáte mu príkazom: 
 + 
 + talk 
 + 
 +Ak je užívateľ prihlásený viac krát, môžete ho vyzvať napríklad týmto príkazom: 
 + 
 + talk ferko ttyp4 
 + 
 +<WRAP center round info 60%> 
 +Nezabúdajte si nainštalovať ''talkd'' na počítači, kde chcete používať príkaz ''talk''
 +</WRAP> 
  
 ==== write ==== ==== write ====
-  * ''write <username>'' - Pošle užívateľovi na terminál správuUkončuje sa pomocou ''CTRL-D'' +''write'' je ďalší zo série programov umožňujúcich komunikáciu medzi užívateľmiNa rozdiel od príkazu ''talk'', ale odosiela správu priamo na terminál a teda neumožňuje interaktívnu komunikáciu medzi dvoma užívateľmi. 
-  * ''write ferko tty2'' - Pošle správu užívateľovi ferko iba na tty2+ 
 +Základné použitie príkazu write je: 
 + 
 + write <username>  
 + 
 +Pre poslanie správy konkrétnemu užívateľovi na predom určený terminál postupujeme podobne ako v tomto prípade: 
 + 
 + write ferko tty2 
  
 ==== wall ==== ==== wall ====
-  * ''wall [soubor]'' - Pošle všetkým užívateľom správu na terminál. Root môže poslať tým, čo majú mesg n +Pre odoslanie správy všetkým práve prihláseným užívateľom na aktuálnom stroji slúži príkaz ''wall''. Ako parameter môžete dobrovoľne použiť názov súboru, ktorý chcete odoslať. Ak nezadáte žiaden parameter, bude sa čítať vstup z klávesniceTen potom odošlete ukončením vstupu (End of File), kombináciou kláves ''Ctrl+D''. 
-  * ''wall'' číta správu zo štandardného vstupuUkončuje sa ''CTRL-D'' + 
-  ''wall upozornenie.txt'' - Pošle všetkým užívateľom súbor upozornenie.txt na terminál+ wall [soubor] 
 + 
 +Príklad pre odoslanie súboru ''upozornenie.txt'' všetkým užívateľom
 + 
 + wall upozornenie.txt 
 + 
 +<WRAP center round important 60%> 
 +''root'' môže poslať správu aj užívateľom, ktorý majú zakázaný príjem správ cez mesg n. 
 +</WRAP>
  
 ==== mail ==== ==== mail ====
-  * ''mail <uzivatel[@pocitac]>'' - Pošle mail danému užívateľovi/prečíta vašu schránku +O prácu s elektronickou poštou v príkazovom priadku sa postará príkaz ''mail''. Slúži ako na čítanie došlých správ, tak aj na posielanie e-mailov na vzdialené počítače. Pre základné spustenie slúži príkaz: 
-  * ''mail root''Pošle mail rootoviUkončuje sa bodkou na samostatnom riadku + 
-  * ''mail root@www.sme.sk''Pošle mail správcovi počítača www.sme.sk + mail 
-  * ''mail''Nechá vás interaktívne prehľadnúť vašu schránku+ 
 +Ak nemáte žiadnu novú prichádzajúcu poštu, potom sa zobrazí iba informácia o žiadnej novej pošte a program sa ukončí. 
 + 
 + No mail for 
 + 
 +Ak máte novú poštu, potom sa vypíše informácia so zoznamom neprečítaných správ.  
 + 
 + uzivatel@server:~$ mail 
 + Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help. 
 + "/var/mail/uzivatel": 1 message 1 new 
 + > 1 majo@server  Sun Feb 12 15:22   14/442   Testovaci mail 
 +
 + 
 +Program bude čakať na vaše príkazy, ktoré zadávate za znak ''&''. Tieto príkazy môžbyť: 
 +  * ''?''nápoveda 
 +  * ''*'' - prečíta všetky správy 
 +  * ''$'' - posledná správa 
 +  * ''^'' - prvá správa 
 +  * ''.'' - aktuálna správa 
 +  * ''1'', ''2'', ... – vypíše sa správa „''n''“, kde n je číslo správy 
 +  * ''c'' – to isté ako s, ale bez označenia správ ako uložených 
 +  * ''d'' – vymaže sa aktuálna správa a zobrazí sa nasledujúca 
 +  * ''f n'' – vypíše sa záhlavie „n“-té správy 
 +  * ''h'' – vypíše sa záhlavie všetkých správ 
 +  * ''l'' – vypíše všetky príkazy bez nápovedy 
 +  * ''n'' – zobrazí ďalšiu správu 
 +  * ''p'' – zobrazí sa posledná zobrazená správa 
 +  * ''q'' – ukončenie práce s mailom (Takisto Ctrl+D) 
 +  * ''r'' – odpoveď odosielateľovi ďalším príjemcom 
 +  * ''R'' – odpoveď iba odosielateľovi 
 +  * ''s'' n meno – vyzdvihne správnu „n“ z poštovej schránky a uloží ju do súboru s menom meno 
 +  * ''u'' – odvolá zrušenie predchádzajúcich správ 
 +  * ''w'' – to isté ako s, ale bez uloženia záhlavia 
 +  * ''v n'' - „n“-tá správa sa zobrazí pomocou editora vi 
 +  * ''x'' – ukončí program, ale status pošty ostáva nezmenený (vymazané správy ostávaju v pošte) 
 + 
 +Správy, ktoré sú zmazané sa ukladajú do vášho domovského priečinku do súboru ''~/mbox''. Príkazom ''fi mbox'' ich môžete ľahko prečítať. Doposiaľ neprečítané správy sú uložené v súbore, ktorý je vo vlastníctve užívateľa root, ''/var/spool/mail/userid''. Odoslané správy, ktoré sa nepodarí doručiť sa ukladajú do súboru ''~/dead.letter''. 1 
 + 
 +Odosielanie správ zabezpečujeme taktiež príkazom mail, a môžeme priamo z príkazového riadku a to v tvare: 
 + 
 + mail [-s predmet] <uzivatel[@pocitac]> 
 + 
 +Kde -s predmet je voliteľný parameter nastavujúci predmet správy. 
 + 
 +Ak chcete poslať mail užívateľovi root na vašom serveri, napíšte: 
 + 
 + mail root 
 + 
 +Po dopísaní správy sa ukončí písanie napísanim bodky (.) a stlačením klávesy Enter na samostatnom riadku. Druhá možnosť je odoslanie konca vstupu (End of File) stlačením kombinácie kláves Ctrl+D. 
 + 
 +==== Odoslanie správy cez presmerovanie vstupu ==== 
 + 
 +Okrem už zmienených možností posielania správ prihláseným užívateľom cez špeciálny softvér existuje ešte jedna možnosť. Stačí presmerovať štandardný výstup z terminálu na konkretny terminál iného užívateľa. Ak potrebujete zistiť, na ktorý terminál potrebujete presmerovať výstup, skúste použiť príkaz who. 
 + 
 +Právo k prístupu na cudzí terminál má iba užívateľ root. Bežný užívateľ sa k nemu nedostane a preto tento tip sa dá uskutočniť, iba ak ste superužívateľ. 
 + 
 + echo Nazdar, tak ideme na to pivo? > /dev/tty02
  
 ===== Úloha ===== ===== Úloha =====
Riadok 204: Riadok 299:
 {{tag>linux passwd adduser deluser groups addgroup delgroup whoami who w finger mesg talk write wall mail sudo mps}} {{tag>linux passwd adduser deluser groups addgroup delgroup whoami who w finger mesg talk write wall mail sudo mps}}
  
-{{fbc>like=y}}+~~DISQUS~~
  
linux/prikazy_pre_pracu_s_uzivatelmi.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)