Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:prikazy_pre_instalaciu_softveru

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
linux:prikazy_pre_instalaciu_softveru [2012/02/17 22:42]
127.0.0.1 externá úprava
linux:prikazy_pre_instalaciu_softveru [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 15: Riadok 15:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Po zadaní príkazu bude system vyžadovať vloženie hesla. V prípade distribúcie Debian, je zapotreby si sudo nastaviť podľa tohto návodu: [[Debiansudo]].+Po zadaní príkazu bude system vyžadovať vloženie hesla. V prípade distribúcie Debian, je zapotreby si sudo nastaviť podľa tohto návodu: [[linux:debia_sudo]].
  
 ===== Aktualizácie ===== ===== Aktualizácie =====
Riadok 85: Riadok 85:
   wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/3.2.12/virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb   wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/3.2.12/virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb
   sudo dpkg -i virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb   sudo dpkg -i virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb
 +
 +====== Repozitáre pre obľúbený softvér ======
 +
 +===== Google Chrome =====
 +
 +  sudo wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
 +  sudo add-apt-repository "deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main"
 +  sudo apt-get update ;  sudo apt-get install google-chrome-stable
 +
 +===== Dropbox =====
 +
 +  sudo add-apt-repository "deb http://linux.dropbox.com/ubuntu `lsb_release -cs` main"
 +  sudo add-apt-repository "deb-src http://linux.getdropbox.com/ubuntu `lsb_release -cs` main"
 +  gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 3565780E
 +  sudo apt-get update;sudo apt-get install nautilus-dropbox
 +
 +===== FreeNX =====
 +
 +  sudo add-apt-repository ppa:freenx-team;sudo apt-get update;sudo aptitude install freenx;sudo /usr/lib/nx/nxsetup --install 
 +
 +===== jDownloader =====
 +
 +  sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader ; sudo apt-get update ; sudo apt-get install jdownloader
 +
 +===== Games =====
 +
 +  sudo add-apt-repository "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lu`lsb_release -cs`cid-getdeb games"
 +  sudo add-apt-repository "deb http://dosboxed-games.sandbox.cz/ unstable non-free"
 +  wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -
 +
 +===== Opera =====
 +
 +  wget -qO - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
 +  sudo add-apt-repository "deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free"
 +
 +===== VirtualBox =====
 +
 +  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
 +  sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -cs` contrib"
  
  
Riadok 95: Riadok 134:
  
 ~~DISQUS~~ ~~DISQUS~~
 +
linux/prikazy_pre_instalaciu_softveru.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)