Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:nasadenie_redakcneho_systemu

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
linux:nasadenie_redakcneho_systemu [2012/02/17 22:42]
127.0.0.1 externá úprava
linux:nasadenie_redakcneho_systemu [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 58: Riadok 58:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +Po úspešnej inštalácií môžete dosiahnuť napríklad tento vzhľad [[http://spojenaskola.dyndns.org/cheater | Game Cheater]] (alebo [[http://172.22.1.2/cheater | Game Cheater]]).
  
-Po úspešnej inštalácií, môžete dosiahnuť napríklad tento vzhľad [[http://spojenaskola.dyndns.org/cheater | Game Cheater]] (alebo [[http://172.22.1.2/cheater | Game Cheater]]).+==== nice urls ==== 
 + 
 +Všimnite sa adresárový pruh internetového prehliadača s adresou tejto učebnice. Nájdete tam adresu http://server.local/linux:nasadenie_redakcneho_systemu ale Vaša inštalácia dokuwiki neobsahuje takýto pekný zápis. Ten si môžete zapnúť pomocou úpravy Apache Web Servera a konfigurácie DokuWiki. 
 + 
 +=== Konfigurácia Apache Web Servera === 
 + 
 +Najprv si nastavte svoj webový server [[linux:webovy_server|Apache]] a to následovne. Najprv si zapnite ''mod_rewrite'': 
 + 
 +  a2enmod rewrite 
 + 
 +Následne zmente konfiguráciu v súbore  ''/etc/apache2/sites-available/default'' alebo ''/etc/apache2/sites-available/000-default''Názov sa môže líšiť od verzieNájdite slovné spojenie ''AllowOverride None'' a nahraďte ho spojením ''AllowOverride All'' tak ako je to uvedené v príklade nižšie. 
 + 
 +  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
 +  AllowOverride None 
 +  Order allow,deny 
 +  allow from all 
 + 
 +A zmente na: 
 + 
 +  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
 +  AllowOverride all 
 +  Order allow,deny 
 +  allow from all 
 + 
 +Nakoniec reštartuje webový server príkazom: 
 + 
 +  /etc/init.d/apache2 restart 
 + 
 +alebo príkazom: 
 + 
 +  service apache2 restart 
 + 
 +=== Konfigurácia DokuWiki === 
 + 
 +Preklikajte sa postupne cez konfiguráciu DokuWiki a tak tak, že kliknete na //Admin// -> //Nastavenia konfigurácie// -> //Rozšírené nastavenia// A tam zmeňte položku //Používať nice URLs// na //.htaccess// .  
 + 
 +Po tejto úprave by ste mali mať "pekné URL" adresy.
  
 {{tag>linux cd wget tar mv rm rmdir chmod sudo mps}} {{tag>linux cd wget tar mv rm rmdir chmod sudo mps}}
  
 ~~DISQUS~~ ~~DISQUS~~
linux/nasadenie_redakcneho_systemu.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)