Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:informacie_o_systeme

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

linux:informacie_o_systeme [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Informácie o systéme ======
 +
 +V prípade, že potrebujete zistiť informácie o systéme na ktorom pracujete a zhodou okolnosti to je Linux, nezúfajte, nič nie je stratené. Ako každý systém, aj Linux dokáže zobraziť základné informácie o počítači.
 +
 +===== Monitor Systému =====
 +
 +Základný nástroj, ktorý môžete použiť je monitor systému. Ten spustíte cez Menu Systém -> Správa -> Monitor Systému. Po spustení Vás uvíta táto obrazovka:
 +
 +{{ :linux:linux-ms-01.png?400 |Monitor Systému - Systém}}
 +
 +V prvej záložne nazvanej Systém sa objavia základné informácie o Vašom počítači. Jedna je to názov distribúcie Linuxu s jej aktuálnou verziou (Ubuntu, 10.04) a prostredím, v ktorom sa nachádzate (GNOME). Okrem týchto informácii o softvéru, získate aj informácie o základnom hardvéru. Veľkosť pamäte RAM zobrazuje fyzickú pamäť. Počty procesorov môžu zobrazovať aj počet jadier jedného procesora, nedajte sa zmýliť. A nakoniec veľkosť voľného miesta v počítači.
 +
 +{{ :linux:linux-ms-02.png?400 |Monitor Systému - Procesy}}
 +
 +Na ďalšej záložke pomenovanej príznačne Procesy sa nachádza stav aktuálneho systému s ohľadom na spustené programy - procesy. Názov procesu je jeho "ľudské" pomenovanie, resp. je to názov spusteného príkazu, ako sa nachádza na disku. % CPU zasa označuje zaťaženie procesora. Aj takto vieme zistiť, ktorý proces zamrzol, keď má vysoké číslo, znamená to, že veľa zdrojov spotrebúva. Ale pozor, takisto to môže byť iba náročný program, napríklad konvertor videa. ID procesu je niečo ako jeho rodné číslo, je jedinečné, žiadne dva procesy nemajú rovnaké číslo. Pamäť je zasa veľkosť, akú proces obsadil v pamäti.
 +
 +{{ :linux:linux-ms-03.png?400 |Monitor Systému - Zdroje}}
 +
 +Predposledná záložka je orientovaná na hospodárenie so zdrojmi. Nájdete tu tri grafy s využitím procesora,pamäte a siete. Prvý graf ukazuje záťaž na procesore. Ak používate viaceré jadrá (procesory) tak ukazuje aj zaťaž pre jednotlivé jadrá. Druhý graf zasa zobrazuje obsadenie pamätí. Jednak fyzickú pamäť v počítači nainštalovanú, zároveň aj odkladací priestor [[wp>Swap_memory|swap]]. Posledný graf zobrazuje "sieťovú premávku". Môžete si všimnúť poslednú aktivitu v sťahovaní a odosielaní dát do siete, ale aj zistiť celkové prenesené údaje.
 +
 +{{ :linux:linux-ms-04.png?400 |Monitor Systému - Súborové systémy}}
 +
 +Posledná karta zobrazuje informácie o súborových systémoch. Tu zistíte koľko máte fyzických diskov a diskových oddielov v počítači pripojených. V zozname ale nenájdete diskový oddiel swap.
 +
 +^ Zariadenie ^ Adresár ^ Typ ^ Celkom ^ Voľné ^ Dostupné ^ Použité ^
 +| Názov a umiestnenie zariadenia v adresáry ''/dev'' | Adresár v rámci štruktúry systému | Typ použitého súborového systému | Celková kapacita diskového oddielu | Voľné miesto v rámci daného použitého diskového oddielu | Skutočne použiteľné miesto na disku | Koľko z kapacity disku je už zaplnené |
 +
 +
 +{{tag>linux mps}}
 +
 +~~DISQUS~~
  
linux/informacie_o_systeme.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)