Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:debia_sudo

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

linux:debia_sudo [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Debian: sudo ======
 +
 +V distribúcii Ubuntu sa nachádza plne funkčný príkaz **''sudo''**. V distribúcií Debian ho musíme nastaviť.
 +
 +Prvý krok bude prepnutie sa do super užívateľa, ''root''a:
 +  su
 +
 +Všetky ďalšie príkazy už budeme realizovať ako ''root''.
 +
 +Inštalácia programu **''sudo''**:
 +  apt-get install sudo
 +
 +Spustenie editora ''nano'' pre editáciu konfigurácie.
 +  nano /etc/sudoers
 +
 +Vložime na koniec súboru riadok:
 +  %admin ALL=(ALL) ALL
 +
 +A uložíme postupným stlačením kláves: **''F2''**, **''Y''**, **''ENTER''** 
 +
 +Pokiaľ chceme využívať superuživateľské príkazy ako bežný užívateľ, musíme definovať skupinu, v našom prípade ''admin'' a každý kto môže využívať ''sudo'' bude v tejto skupine.
 +
 +Skupinu vytvoríme príkazom:
 +  addgroup admin
 +
 +A užívateľov vložíme príkazom:
 +  adduser meno admin
 +
 +Kde meno, je prihlasovacie meno užívateľa, ktorý ma mať právo spúšťať ''sudo''.
 +
  
linux/debia_sudo.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)