Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:apt-cacher

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
linux:apt-cacher [2012/10/08 16:51]
Mário Lacko
linux:apt-cacher [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 112: Riadok 112:
 Ak nenastane žiadna chyba s pripojením, môžete naplno využívať nový aktualizačný proxy server. Ak nenastane žiadna chyba s pripojením, môžete naplno využívať nový aktualizačný proxy server.
  
-<WRAP center round help 60%>+==== Riešenie problémov ==== 
 Ak nebudú fungovať aktualizácie, alebo  inštalácia softvéru, najprv vyskúšajte všade nahradiť doménové meno serverovou IP adresou. \\ Ak nebudú fungovať aktualizácie, alebo  inštalácia softvéru, najprv vyskúšajte všade nahradiť doménové meno serverovou IP adresou. \\
 Napríklad namiesto: ''server.local:3142'' \\ Napríklad namiesto: ''server.local:3142'' \\
 nahraďte: ''192.168.3.1:3142'' \\ nahraďte: ''192.168.3.1:3142'' \\
-</WRAP>+ 
 +Druhá možnosť, ktorá môže nastať napríklad, keď používate Linux Mint je nutnosť nastaviť povoleného hostiteľa. V takomto prípade musíte upraviť v súbore ''/etc/apt-cacher/apt-cacher.conf''. a zmeniť riadok 
 + 
 +  #allowed_hosts = * 
 + 
 +na  
 + 
 +  allowed_hosts = * 
 + 
 +Ako vidíte, jediná zmena je, že sme odstránili znak mriežky ''#'' a tým sme povolili konfiguráciu.
  
 {{tag>linux hry apt-get apt-cacher mps}} {{tag>linux hry apt-get apt-cacher mps}}
  
 ~~DISQUS~~ ~~DISQUS~~
linux/apt-cacher.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)