Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dosbox

DosBox

DosBox Možnosti ako oživiť staré aplikácie alebo hry je niekoľko, môžete použiť program VirtualBox a v ňom si nainštalovať MS-DOS alebo jednoduchšou možnosťou je rovno vyskúšať program DosBox. Ten si môžete stiahnúť zo stránky http://www.dosbox.com.

Samotná inštalácia nezaručuje bezproblémové spúšťanie. Po inštalácií ešte musíte nakonfigurovať súbor dosbox.conf.

Windows

V prostredí Windows sa musíte dostať do adresára s nainštalovaným DosBox-om, napríklad C:\Program Files\DOSBox-0.74 a spusťte príkaz DOSBox 0.74 Options.

"C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74\DOSBox 0.74 Options"

Do konfiguračného súboru na konci, kde sa nachádza autoexec.bat pridáte nasledujúce riadky:

autoexec.bat
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.
 
mount c D:\DOS
C:
VC\vc

Čo tieto riadky robia? Na začiatku pripoja do prostredia DosBoxu disk C:, ktorý sa v skutočnosti nachádza na disku D: v adresári DOS (tam sú všetky veci pre DOS). Následne pomocou príkazu pre DOS sa zmení disk na C: a na disku C: (v adresári D:\DOS) sa nachádza adresár pre Volkov Commander (VC) a v ňom súbor vc (vc.com).

Samozrejme Volkom Commander musíme stiahnúť z internetu z adresy http://vvv.kiev.ua a rozbaliť do adresára D:\DOS\VC.

Linux

V prostredí Linux musíte najprv spustiť DosBox a po jeho vypnutí sa vo vašom domovskom adresári objaví konfiguračný adresár .dosbox a v ňom sa podľa verzie DosBoxu nachádza súbor, napr. dosbox-0.74.conf. Do editora sa môžeme dostať príkazom:

mcedit ~/.dosbox/dosbox-0.74.conf

Potom upravíme odsek autoexec.bat napríklad takto:

autoexec.bat
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.
 
mount c ~/DOS
C:
VC\vc

Čo tieto riadky robia? Na začiatku pripoja do prostredia DosBoxu disk C:, ktorý sa v skutočnosti nachádza v domovskom adresári ~ a v adresári DOS (tam sú všetky veci pre DOS). Následne pomocou príkazu pre DOS sa zmení disk na C: a na disku C: (v adresári ~\DOS) sa nachádza adresár pre Volkov Commander (VC) a v ňom súbor vc (vc.com).

Samozrejme Volkom Commander musíme stiahnúť z internetu z adresy http://vvv.kiev.ua a rozbaliť do adresára ~/DOS/VC.

dosbox.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)