Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Antivirusový softvér [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


antivirusovy_program

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
antivirusovy_program [2010/11/09 11:38]
Anton Garbár
antivirusovy_program [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Antivirusový softvér ====== ====== Antivirusový softvér ======
 +
 ===== Definícia ===== ===== Definícia =====
 +
 antivírus, alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. antivírus, alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.
 +
 ===== História ===== ===== História =====
 +
 antivírusov sa začala písať spolu so vznikom prvých počítačových vírusov. Spočiatku šlo najmä o antivírusy jednoúčelové,​ ktoré sa sústredili len na jeden konkrétny vírus. Niekedy okolo roku 1988 vznikol prvý antivírusový systém, schopný ničiť viacero vírusov antivírusov sa začala písať spolu so vznikom prvých počítačových vírusov. Spočiatku šlo najmä o antivírusy jednoúčelové,​ ktoré sa sústredili len na jeden konkrétny vírus. Niekedy okolo roku 1988 vznikol prvý antivírusový systém, schopný ničiť viacero vírusov
 +
 ==== Jednoúčelové antivírusy ​ ==== ==== Jednoúčelové antivírusy ​ ====
 +
 Sú to antivírusové programy, ktoré sa zameriavajú na detekciu, príp. aj dezinfekciu jedného konkrétneho vírusu. Nedajú sa použiť ako plnohodnotná antivírusová ochrana. Používajú sa len ak vieme, že máme v počítači konkrétny vírus. Na rozdiel od plnohodnotného antivírusového systému ponúkajú dôkladnejšiu dezinfekciu a ďaleko väčšiu rýchlosť. Väčšinou vznikajú len na detekciu (dezinfekciu) často sa vyskytujúcich vírusov. Sú to antivírusové programy, ktoré sa zameriavajú na detekciu, príp. aj dezinfekciu jedného konkrétneho vírusu. Nedajú sa použiť ako plnohodnotná antivírusová ochrana. Používajú sa len ak vieme, že máme v počítači konkrétny vírus. Na rozdiel od plnohodnotného antivírusového systému ponúkajú dôkladnejšiu dezinfekciu a ďaleko väčšiu rýchlosť. Väčšinou vznikajú len na detekciu (dezinfekciu) často sa vyskytujúcich vírusov.
 +
 ==== Balík jednoúčelových antivírusov ==== ==== Balík jednoúčelových antivírusov ====
 +
 Ide o podobnú záležitosť ako v predošlom prípade, s tým rozdielom, že tento druh antivírusu dokáže nájsť a odstrániť väčšie množstvo obvykle hojne sa vyskytujúcich vírusov. Ide o podobnú záležitosť ako v predošlom prípade, s tým rozdielom, že tento druh antivírusu dokáže nájsť a odstrániť väčšie množstvo obvykle hojne sa vyskytujúcich vírusov.
 +
 ==== On-demand skenery ==== ==== On-demand skenery ====
 +
 Táto kategória antivírusových programov sa uplatní pri dezinfekcii počítačov,​ na ktorých nefunguje napr. MS Windows. Zaraďujú sa sem aj internetové on-line skenery. Obvykle sú to rôzne aplety, ktoré v spojení s internetovým prehliadačom dokážu prehľadať pevný disk používateľa. Väčšinou ide o freeware pre operačný systém MS-DOS (F-Prot antivirus for DOS). Táto kategória antivírusových programov sa uplatní pri dezinfekcii počítačov,​ na ktorých nefunguje napr. MS Windows. Zaraďujú sa sem aj internetové on-line skenery. Obvykle sú to rôzne aplety, ktoré v spojení s internetovým prehliadačom dokážu prehľadať pevný disk používateľa. Väčšinou ide o freeware pre operačný systém MS-DOS (F-Prot antivirus for DOS).
 +
 ==== Antivírusové systémy ==== ==== Antivírusové systémy ====
 +
 Najčastejšia forma antivírusových programov. Skladá sa z častí, ktoré sledujú všetky najpodstatnejšie vstupné miesta, ktorými by sa prípadná infiltrácia mohla do počítačového systému dostať : e-mail, www, média (disketa, CD, DVD, Flash...). Samozrejmosťou býva aj aktualizácia prostredníctvom internetu. Najčastejšia forma antivírusových programov. Skladá sa z častí, ktoré sledujú všetky najpodstatnejšie vstupné miesta, ktorými by sa prípadná infiltrácia mohla do počítačového systému dostať : e-mail, www, média (disketa, CD, DVD, Flash...). Samozrejmosťou býva aj aktualizácia prostredníctvom internetu.
 +
 === Príklady antivírusových systémov === === Príklady antivírusových systémov ===
   * avast   * avast
Riadok 19: Riadok 32:
   * NOD32   * NOD32
   * McAfee Viruscan   * McAfee Viruscan
 +
 ==== Vírusová databáza ==== ==== Vírusová databáza ====
 +
 Vírusová databáza je súhrn informácií,​ na základe ktorých dokáže antivírusový skener vyhľadávať známe vírusy. Vírusová databáza je obvykle označená dátumom vydania. Vďaka nej dokáže antivírusová skener detekovať väčšinu známych vírusov, ktoré vznikli pred dátumom vydania vírusovej databázy. Pravidelnou aktualizáciou je možné zaistiť, že rozdiel medzi súčasným dátumom a dátumom vydania bude čo najmenší a budú tak detekované aj najnovšie prírastky medzi vírusmi. Vírusová databáza obsahuje obvykle následujúce minimum: Vírusová databáza je súhrn informácií,​ na základe ktorých dokáže antivírusový skener vyhľadávať známe vírusy. Vírusová databáza je obvykle označená dátumom vydania. Vďaka nej dokáže antivírusová skener detekovať väčšinu známych vírusov, ktoré vznikli pred dátumom vydania vírusovej databázy. Pravidelnou aktualizáciou je možné zaistiť, že rozdiel medzi súčasným dátumom a dátumom vydania bude čo najmenší a budú tak detekované aj najnovšie prírastky medzi vírusmi. Vírusová databáza obsahuje obvykle následujúce minimum:
   * názov vírusu   * názov vírusu
   * informácie,​ na základe ktorých je možné vírus detekovať.   * informácie,​ na základe ktorých je možné vírus detekovať.
 +
 ==== Antivírusové skenery ==== ==== Antivírusové skenery ====
 +
 Sú najstaršou súčasťou každého antivírusu. Umožňujú vykonávať proces skenovania, počas ktorého sú vyhľadávané počítačové vírusy. V dnešnej dobe existujú skenery, ktoré dokážu rozpoznať vírusy napriek tomu, že nie sú vo vírusovej databáze. A to vďaka špeciálnym metódam detekcie. Sú najstaršou súčasťou každého antivírusu. Umožňujú vykonávať proces skenovania, počas ktorého sú vyhľadávané počítačové vírusy. V dnešnej dobe existujú skenery, ktoré dokážu rozpoznať vírusy napriek tomu, že nie sú vo vírusovej databáze. A to vďaka špeciálnym metódam detekcie.
 +
 ==== Heuristická analýza ==== ==== Heuristická analýza ====
 +
 Heuristická analýza je rozbor kódu hľadajúc postupy pre činnosť typickú pre vírusy. Takto možno odhaliť aj dosiaľ neznáme vírusy. Zatiaľ čo zástancov tejto analýzy tešila možnosť detekcie neznámych vírusov, odporcovia sa obávali zvýšeného počtu falošných poplachov. Dnešná heuristická analýza je natoľko prepracovaná,​ že výskyt falošného poplachu je skôr náhodou. ​ Heuristická analýza je rozbor kódu hľadajúc postupy pre činnosť typickú pre vírusy. Takto možno odhaliť aj dosiaľ neznáme vírusy. Zatiaľ čo zástancov tejto analýzy tešila možnosť detekcie neznámych vírusov, odporcovia sa obávali zvýšeného počtu falošných poplachov. Dnešná heuristická analýza je natoľko prepracovaná,​ že výskyt falošného poplachu je skôr náhodou. ​
 +
 === Falošné poplachy === === Falošné poplachy ===
 +
 Za falošný poplach označujeme situáciu, keď antivírus detekuje vírus aj keď v skutočnosti o žiadny nejde. Okolnosti, ktoré môžu viesť k falošným poplachom a zároveň k znehodnoteniu celého antivírusu:​ Za falošný poplach označujeme situáciu, keď antivírus detekuje vírus aj keď v skutočnosti o žiadny nejde. Okolnosti, ktoré môžu viesť k falošným poplachom a zároveň k znehodnoteniu celého antivírusu:​
   * Použitie krátkych sekvencií na detekciu vírusov. Pri použití krátkych sekvencií (dĺžky niekoľko bajtov) sa zvyšuje pravdepodobnosť,​ že rovnaká sekvencia bude nájdená aj v celkom nezávadných oblastiach.   * Použitie krátkych sekvencií na detekciu vírusov. Pri použití krátkych sekvencií (dĺžky niekoľko bajtov) sa zvyšuje pravdepodobnosť,​ že rovnaká sekvencia bude nájdená aj v celkom nezávadných oblastiach.
   * Použitie nesprávnych sekvencií na detekciu vírusov.   * Použitie nesprávnych sekvencií na detekciu vírusov.
   * Zvýšenie citlivosti antivírusu za účelom zvýšenia úspešnosti detekcie môže mať aj opačný efekt. Príkladom je „precitlivená“ heuristická analýza.   * Zvýšenie citlivosti antivírusu za účelom zvýšenia úspešnosti detekcie môže mať aj opačný efekt. Príkladom je „precitlivená“ heuristická analýza.
 +
 ====== Rozdelenie vírusov ====== ====== Rozdelenie vírusov ======
 +
   - Podľa ​ umiestnenia v pamäti   - Podľa ​ umiestnenia v pamäti
     * __nerezidentné__ (tzv. víry priamej akcie), po infikovaní ostávajú v operačnej pamäti,     * __nerezidentné__ (tzv. víry priamej akcie), po infikovaní ostávajú v operačnej pamäti,
Riadok 55: Riadok 78:
     * __červy (worms)__- rozširuje sa sieťou, nepotrebuje hostiteľa, hľadá „diery“ v systéme     * __červy (worms)__- rozširuje sa sieťou, nepotrebuje hostiteľa, hľadá „diery“ v systéme
     * __key- logger (odchytenie hesla)__- na záznam klávesnice- šíri sa pomocou červa alebo koňa.     * __key- logger (odchytenie hesla)__- na záznam klávesnice- šíri sa pomocou červa alebo koňa.
 +
 ====== Firewall ====== ====== Firewall ======
 +
 ===== Definícia ===== ===== Definícia =====
 +
 firewall je filter, ktorý chráni váš počítač pred votrelcami a zaisťuje bezpečnú prácu v Internete. firewall je filter, ktorý chráni váš počítač pred votrelcami a zaisťuje bezpečnú prácu v Internete.
 +
 ===== Použitie ===== ===== Použitie =====
 +
 Firewall Titanium 2006 filtruje pripojenia, ktoré prichádzajú do a odchádzajú z vášho počítača,​ keď sa pripája do Internetu alebo inej siete počítačov a akceptuje len bezpečné pripojenia. Firewall Titanium 2006 filtruje pripojenia, ktoré prichádzajú do a odchádzajú z vášho počítača,​ keď sa pripája do Internetu alebo inej siete počítačov a akceptuje len bezpečné pripojenia.
 +
 ===== Prax ===== ===== Prax =====
 +
 vždy, keď sa program snaží o pripojenie do Internetu, Titanium 2006 sa spýta prostredníctvom pop-up varovania, či chcete povoliť pripojenie. To isté sa stane, keď sa program alebo používateľ bude pokúšať pripojiť k vášmu počítaču zvonku. vždy, keď sa program snaží o pripojenie do Internetu, Titanium 2006 sa spýta prostredníctvom pop-up varovania, či chcete povoliť pripojenie. To isté sa stane, keď sa program alebo používateľ bude pokúšať pripojiť k vášmu počítaču zvonku.
 Po určení povolení teda získate kontrolu nad pripojeniami,​ ktoré smerujú z a do vášho počítača. Po určení povolení teda získate kontrolu nad pripojeniami,​ ktoré smerujú z a do vášho počítača.
 +
 ===== Charakteristika firewall ochrany ===== ===== Charakteristika firewall ochrany =====
 +
   * ochrana bezdrôtovej siete (WiFi)   * ochrana bezdrôtovej siete (WiFi)
   * účinne blokuje pokusy o prienik uskutočňované cez bezdrôtové siete (WiFi). Pri pokuse votrelca získať prístup sa zobrazí pop-up varovanie, ktoré vám umožní útok okamžite zablokovať.   * účinne blokuje pokusy o prienik uskutočňované cez bezdrôtové siete (WiFi). Pri pokuse votrelca získať prístup sa zobrazí pop-up varovanie, ktoré vám umožní útok okamžite zablokovať.
Riadok 71: Riadok 103:
   * v prípade, že je tak nakonfigurovaný,​ môže brániť niektorým programom prístup do Internetu. Blokuje aj prístup z iných počítačov,​ ktoré sa pokúšajú získať prístup k programom nainštalovaným vo vašom počítači. ​   * v prípade, že je tak nakonfigurovaný,​ môže brániť niektorým programom prístup do Internetu. Blokuje aj prístup z iných počítačov,​ ktoré sa pokúšajú získať prístup k programom nainštalovaným vo vašom počítači. ​
  
-__Dôležitá ​poznámka__: Počas konfigurácie a práce s firewall ochranou majte na pamäti, že pravidlá, ktoré použijete môžu ovplyvniť fungovanie niektorých zdieľaných sieťových programov a zdrojov.. ​ +Dôležitá ​poznámka: Počas konfigurácie a práce s firewall ochranou majte na pamäti, že pravidlá, ktoré použijete môžu ovplyvniť fungovanie niektorých zdieľaných sieťových programov a zdrojov.. ​
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +{{tag>​mps}}
  
 +~~DISQUS~~
  
antivirusovy_program.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)